top of page
חיפוש
 • תמונת הסופר/תענבל אורפז

תמונת מצב: נשים בהייטק 2023

אתמול בבוקר נחת - חם מהתנור - קובץ נתונים חדש ברשות החדשנות. מהר מהר ניתחנו אותו כדי להוציא לקט נתונים מיוחד ליום האישה ולראות מה השתנה בתמונת המצב המגדרית בהייטק.אז הנה, כמה נתונים שחשוב להכיר השנה:

 • תמונת מצב נשים בהייטק 2023: מספר השכירות שהצטרפו לענף ההייטק בשנת 2022 הוא 16 אלף נשים. בסף הכל מועסקות היום בענף ההייטק 137 אלף שכירות. כ-33 אלף שכירות נוספות מועסקות במקצועות טק מחוץ לענף ההייטק.

 • נתון מעודד: קצב ההצטרפות נשים לענף ההייטק - צמיחה של 13.2% במספר השכירות ב-2022 - היה בשנה החולפת גבוה מזה של גברים (10.1%).

 • אבל זה לא מספיק: חלקן של נשים בענף הוא עדיין רק 34% - שיעור שכמעט ולא השתנה כבר שלושה עשורים. בשנה האחרונה חלקן של נשים בענף עלה ב-0.6 נקודות האחוז.

 • ההייטק הולך ומבסס את מעמדו כענף חשוב וצומח בישראל: קצב הגידול של מספר השכירות בהייטק משנת 2014 ועד 2022 היה 63%, דומה לקצב הצמיחה במספר הגברים השכירים: 60%.

 • נשים פחות מועסקות בתפקידים טכנולוגיים: 71% מהגברים השכירים בענף ההייטק מועסקים בתפקידים טכנולוגיים, בהשוואה ל-52% מהנשים. בראייה רחבה יותר של כלל השכירים והשכירות במשרות הטק בענף ההיטק ומחוץ לו, 38% מהשכירות מועסקות בתפקידים שאינם טכנולוגיים, לעומת 23% מהגברים - יותר מפי 1.5 באופן יחסי.והנה כמה נתונים מעניינים וחשובים שקשורים לאוכלוסיות שונות של נשים שהן חלק מההייטק:

 • את הצמיחה המהירה ביותר הציגו השכירות החרדיות בהייטק: מספרן עלה בכ-180% מ-2014 ועד 2022. קצב הצמיחה שלהן גדול פי 3 מנשים יהודיות שאינן חרדיות ומנשים ערביות בענף.

 • מספר השכירות החרדיות מזנק: מספרן עלה מ-3,000 ל- 8,500 בענף ההייטק והגיע לקרוב ל-3,000 שמועסקות בתפקידי טק מחוץ לענף ההייטק. החרדיות הצליחו להכפיל את חלקן היחסי בהייטק ובמשרות טק מחוץ לענף בתקופה זו. נכון ל-2022 נשים חרדיות מהוות 6.2% מהנשים המועסקות בענף ההייטק ו-8.8% מהשכירות המועסקות במשרות טק מחוץ לענף ההייטק. בסך הכל חלקן מכלל השכירים והשכירות בענף ההייטק הוא 3.2%.

 • באותה תקופה חלקן היחסי של השכירות הערביות במשרות הטק - בענף ההייטק ומחוץ לו - שמר על גודלו ונשאר כ-4% מהשכירות. בסך הכל, נכון ל-2022 כ-7,000 שכירות ערביות הועסקו במשרות טק בענף ההייטק ומחוץ לו.

 • ומה עם הנשים היהודיות שאינן חרדיות? מספרן בענף ההייטק עלה ב-58% משנת 2014 ועד 2022 והגיע ל-121 אלף. חלקן היחסי של הנשים היהודיות (שאינן חרדיות) מכלל הנשים המועסקות בהייטק ירד מ-91.2% ב-2014 ל-88.3% ב-2022.

 • באופן יחסי לשאר קבוצות הנשים, החרדיות עוסקות יותר בתפקידים טכנולוגיים בהייטק: שיעור השכירות החרדיות שעוסקות בתפקידים שאינם טכנולוגיים, מכלל החרדיות השכירות בהייטק ובמשרות טק במשק כולו, עומד על 8% בלבד, בהשוואה ל- 35% מהשכירות הערביות ו-41.5% מהיהודיות שאינן חרדיות.0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


תודה רבה! הטופס נשלח בהצלחה. #אישהבהייטק

מעוניינים להגדיל את מספר הנשים המועסקות אצלכם בארגון?

מלאו את הפרטים ליצירת קשר ויחד נתחיל בשינוי

 • facebook
bottom of page