top of page
חיפוש
 • תמונת הסופר/תענבל אורפז

תמונת מצב: נשים בהייטק 2023

אתמול בבוקר נחת - חם מהתנור - קובץ נתונים חדש ברשות החדשנות. מהר מהר ניתחנו אותו כדי להוציא לקט נתונים מיוחד ליום האישה ולראות מה השתנה בתמונת המצב המגדרית בהייטק.


לדו״ח הגדול והמלא על תמונת המצב לשנת 2022


אז הנה, כמה נתונים שחשוב להכיר השנה:

 • תמונת מצב נשים בהייטק 2023: מספר השכירות שהצטרפו לענף ההייטק בשנת 2022 הוא 16 אלף נשים. בסף הכל מועסקות היום בענף ההייטק 137 אלף שכירות. כ-33 אלף שכירות נוספות מועסקות במקצועות טק מחוץ לענף ההייטק.

 • נתון מעודד: קצב ההצטרפות נשים לענף ההייטק - צמיחה של 13.2% במספר השכירות ב-2022 - היה בשנה החולפת גבוה מזה של גברים (10.1%).

 • אבל זה לא מספיק: חלקן של נשים בענף הוא עדיין רק 34% - שיעור שכמעט ולא השתנה כבר שלושה עשורים. בשנה האחרונה חלקן של נשים בענף עלה ב-0.6 נקודות האחוז.

 • ההייטק הולך ומבסס את מעמדו כענף חשוב וצומח בישראל: קצב הגידול של מספר השכירות בהייטק משנת 2014 ועד 2022 היה 63%, דומה לקצב הצמיחה במספר הגברים השכירים: 60%.

 • נשים פחות מועסקות בתפקידים טכנולוגיים: 71% מהגברים השכירים בענף ההייטק מועסקים בתפקידים טכנולוגיים, בהשוואה ל-52% מהנשים. בראייה רחבה יותר של כלל השכירים והשכירות במשרות הטק בענף ההיטק ומחוץ לו, 38% מהשכירות מועסקות בתפקידים שאינם טכנולוגיים, לעומת 23% מהגברים - יותר מפי 1.5 באופן יחסי.והנה כמה נתונים מעניינים וחשובים שקשורים לאוכלוסיות שונות של נשים שהן חלק מההייטק:

 • את הצמיחה המהירה ביותר הציגו השכירות החרדיות בהייטק: מספרן עלה בכ-180% מ-2014 ועד 2022. קצב הצמיחה שלהן גדול פי 3 מנשים יהודיות שאינן חרדיות ומנשים ערביות בענף.

 • מספר השכירות החרדיות מזנק: מספרן עלה מ-3,000 ל- 8,500 בענף ההייטק והגיע לקרוב ל-3,000 שמועסקות בתפקידי טק מחוץ לענף ההייטק. החרדיות הצליחו להכפיל את חלקן היחסי בהייטק ובמשרות טק מחוץ לענף בתקופה זו. נכון ל-2022 נשים חרדיות מהוות 6.2% מהנשים המועסקות בענף ההייטק ו-8.8% מהשכירות המועסקות במשרות טק מחוץ לענף ההייטק. בסך הכל חלקן מכלל השכירים והשכירות בענף ההייטק הוא 3.2%.

 • באותה תקופה חלקן היחסי של השכירות הערביות במשרות הטק - בענף ההייטק ומחוץ לו - שמר על גודלו ונשאר כ-4% מהשכירות. בסך הכל, נכון ל-2022 כ-7,000 שכירות ערביות הועסקו במשרות טק בענף ההייטק ומחוץ לו.

 • ומה עם הנשים היהודיות שאינן חרדיות? מספרן בענף ההייטק עלה ב-58% משנת 2014 ועד 2022 והגיע ל-121 אלף. חלקן היחסי של הנשים היהודיות (שאינן חרדיות) מכלל הנשים המועסקות בהייטק ירד מ-91.2% ב-2014 ל-88.3% ב-2022.

 • באופן יחסי לשאר קבוצות הנשים, החרדיות עוסקות יותר בתפקידים טכנולוגיים בהייטק: שיעור השכירות החרדיות שעוסקות בתפקידים שאינם טכנולוגיים, מכלל החרדיות השכירות בהייטק ובמשרות טק במשק כולו, עומד על 8% בלבד, בהשוואה ל- 35% מהשכירות הערביות ו-41.5% מהיהודיות שאינן חרדיות.0 תגובות

תודה רבה! הטופס נשלח בהצלחה. #אישהבהייטק

מעוניינים להגדיל את מספר הנשים המועסקות אצלכם בארגון?

מלאו את הפרטים ליצירת קשר ויחד נתחיל בשינוי

 • facebook
bottom of page